Proces verbal nr 669 din data de 14.02.20182018-02-14 15:50:54

Proces verbal nr 669 din data de 14.02.2018

Proces verbal nr 669 din data de 14.02.2018 privind ocuparea prin recrutare a functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in Compartimentul autorizari si disciplina in constructii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romani.

Mai ulte detalii se regasesc in procesul verbal atasat prezentului articol.

 

Fișiere atașate

Înapoi