Ultimele Noutăți

Proces verbal nr 669 din data de 14.02.2018
14-02-2018

Proces verbal nr 669 din data de 14.02.2018

Proces verbal nr 669 din data de 14.02.2018 privind ocuparea prin recrutare a functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in Compartimentul autorizari si disciplina in constructii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romani.

Mai ulte detalii se regasesc in procesul verbal atasat prezentului articol.

 

06-02-2018

Anunt nr 538 din 6.02.2018

Anunt nr 538 din 6.02.2018 privind inchirierea unei suprafete de 46,877 ha pajiste permanenta. Detalii se regasesc in adresa atasata prezentului articol.

05-02-2018

Anunt nr 501 din 5.02.2018

Primaria Comunei Romani, Judetul Neamt, inchiriaza la data de 28.02.2018 prin licitatie publica pe o perioada de 10 ani, suprafata de 221 ha, pajisti permanente, la un pret de pornire de 50 euro\ ha. Detalii se regasesc in adresa nr 501 din data de 5.02.2018 atasata prezentului articol.

Anunt organizare concurs
18-01-2018

Anunt organizare concurs

Primaria Comunei Romani organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER DEBUTANT.

Detalii privind conditiile de participare, desfasurare a concursului, bibliografia, continutul dosarului si calendarul concursului se regasesc in adresa nr 266 din data de 17.01.2018 atasata prezentului articol.

Anunt
31-07-2017

Anunt

Primaria Comunei Romani anunta achizitionarea directa a serviciilor pentru SERVICII DE MASURATORI ELECTROMAGNETICE DE INALTA SI JOASA FRECVENTA

Anunt
28-07-2017

Anunt

Primaria Comunei Romani anunta achizitionarea directa a serviciilor pentru ,,Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru imobilele situate in extravilanul Comunei Romani,,

Solicitare de oferta
27-07-2017

Solicitare de oferta

Primaria Comunei Romani judetul Neamt - in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa cumpere prin procedura de achizitie directa ,,Servicii de proiectare fehnica pentru constructia de lucrari publice,, ,in vederea obtinerii autorizatiei privind securitatea la incendiu pentru imobilul cladire Sediul Primariei Comunei Romani.

Solicitare de oferta
26-07-2017

Solicitare de oferta

Primaria Comunei Romani judetul Neamt - in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa cumpere prin procedura de achizitie directa servicii de consultanta in protectie confra incendiilor.

Anunt organizare concurs
16-06-2017

Anunt organizare concurs

Primaria Comunei Romani organizeaza concurs/examen pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie de MUNCITOR. Detalii, bibliografia si calendarul concursului se regasesc in adresa nr 2645 din 16.06.2017 atasata prezentului articol.

ANUNT PERSONAL CONTRACTUAL
25-05-2017

ANUNT PERSONAL CONTRACTUAL

Primaria Comunei Romani convoaca in data de 6.06.2017, ora 12.00 la sediul primariei personalul contractual din cadrul institutieiin vederea incheierii CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA. Detalii se regasesc in documentul atasat prezentului anunt.

Anunt public
17-02-2017

Anunt public

Anunt public privind solicitarea acordului de mediu pentru proiectul INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE.


Înapoi