ANUNT INCALZIRE NOIEMBRIE 2020- MARTIE 20212020-10-05 12:48:35

ANUNT INCALZIRE NOIEMBRIE 2020- MARTIE 2021

 

Primăria comunei Romani informează că, începând cu data de 20 octombrie 2020, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021, de la sediul Primariei Romani, compartiment Asistenta Sociala
Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2020, este pâna la data de 20.11.2020.

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei.

Acte necesare acordarii ajutoarelor la incalzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021:
-copii dupa actele de identitate (C.I., B.I, certificate de nastere);
-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;
-adeverinta eliberata de catre Compartimentul Registru Agricol
-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;
-copie dupa certificatul de inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;
-copie dupa contractul de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari,
-copie documente care atesta calitatea de proprietari asupra imobilului.


Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2020-2021:
I.Bunuri imobile:
-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II.Bunuri mobile:
-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mechanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:
-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.
Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.


Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței


Venituri nete lunare/membru de familie
Gaze naturale
- Lei - Lemne si carbuni
- Lei -
Energie electrica
- Lei -
<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-750 lei 20 20 20

 

 

Înapoi