ANUNȚ – DISTRIBUIRE PRODUSE DE IGIENA 2021-01-25 10:47:36

ANUNȚ – DISTRIBUIRE PRODUSE DE IGIENA

Având în vedere prevederile OUG 84/2020 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, cu modficarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Romani anunta inceperea distribuiirii de pachete cu produse de igienă-TRANSA III , următoarelor categorii de persoane înscrise pe listele inițiale, incepand cu data de 25.01.2020,luni -vineri de la ora 12-14 de la Sediul Caminului Cultural Silistea
a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocații pentru susținerea familiei acordată in baza Legii cu nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, (persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private), și în alte situații asemănătoare, sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate.


PRIMAR,
Manole Ciobanu

 

Înapoi