Solicitare de oferta 2017-07-27 17:03:11

Solicitare de oferta

Primaria Comunei Romani judetul Neamt - in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa cumpere prin procedura de achizitie directa ,,Servicii de proiectare fehnica pentru constructia de lucrari publice,, ,in vederea obtinerii autorizatiei privind securitatea la incendiu pentru imobilul cladire Sediul Primariei Comunei Romani.

Înapoi