Viceprimar

Viceprimar

 

Curriculum Vitae

 

TROFIN CONSTANTIN ROMEO 

 

 

 

 

 

Informaţii personale
Adresa: satul Goşmani, comuna Români, jud. Neamţ, 617386 (ROMÂNIA)
Mobil: 0766320659
E-mail: trofinctinromeo@yahoo.com
Naţionalitate: română
Data naşterii: 30/11/1963
Sex: Bărbătesc

Experienţa profesională


Perioada 24/06/2004 - 18/07/2008
Funcţia sau postul ocupat: VICEPRIMAR
Activităţi si responsabilităţi principale: administraţie publică locală
Numele şi adresa angajatorului: PRIMĂRIA COMUNEI ROMÂNI, sat Români, com. Români, jud. Neamţ, 617385 (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

 

Perioada 2012 - prezent

Funcţia sau postul ocupat: VICEPRIMAR
Activităţi si responsabilităţi principale: administraţie publică locală
Numele şi adresa angajatorului: PRIMĂRIA COMUNEI ROMÂNI, sat Români, com. Români, jud. Neamţ, 617385 (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Educaţie şi formarePerioada 01/10/2006 - 30/06/2009
Calificarea/diploma obţinută: Diploma Licenţă
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: administraţie publică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea SPIRU HARET (universitar)
Turnului / 7, Braşov (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: Licenţiat în ştiinţe administrative

Perioada 15/09/1990 - 15/06/1993
Calificarea/diploma obţinută: Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: real, teoretice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Grup şcolar "Mihail Sadoveanu" Borca - Neamţ (liceal), comuna Borca, judeţul Neamţ, (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: liceal

Perioada 15/09/1970 - 15/06/1978
Calificarea/diploma obţinută: Diplomă de absolvire
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: generale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Şcoala nr. 1 Goşmani, com. Români, jud. Neamţ (gimnaziu) (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: gimnazial

Aptitudini şi competenţe personale

 

Competenţe şi abilităţi sociale excelente abilităţi de comunicare: bună relaţionare interumană

Competenţe şi aptitudini organizatorice: bun organizator de grupuri de lucru; coordonare de activităţi desfăşurate în cadrul unor colective de lucru; conducerea unor activităţi care implică colaborare şi coordonare

Competenţe şi aptitudini tehnice: cunoştinţe aprofundate în domeniul auto; competenţe în activitatea de administraţie publică

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: cunoştinţe bune de utilizare a computerului personal

Competente si aptitudini artistice: bun dansator şi interpret de muzică populară

Permis de conducere: A, BE, CE, DE.

Înapoi