Administrator public

Administrator public

 

Curriculum Vitae

DOMNICA VASILE

 

 

 

 

 

 

Informaţii personale 

Adresa: com. Răuceşti, jud. Neamţ; Mihai Viteazu 52, Piatra Neamţ (România)
Telefon: 0333 40 58 42, Mobil 0766 26 64 88
Fax: 0233 76 89 25
E-mail: vasy_domnica@yahoo.com
Naţionalitate: română
Data naşterii: 10/11/1969
Sex: bărbătesc

Experienţa profesională

Perioada 01/01/2009 → prezent
Funcţia sau postul ocupat: administrator public (commune manager)
Activităţi si responsabilităţi principale: coordonarea realizării serviciilor publice prestate de organismele publice şi de utilitate publică locale, coordonarea aparatului de specialitate a primarului
Numele şi adresa angajatorului: Primăria comuna Români (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Perioada 07/04/2008 - 31/12/2008
Funcţia sau postul ocupat: administrator public (commune manager)
Activităţi si responsabilităţi principale: coordonarea realizării serviciilor publice prestate de organismele publice şi de utilitate publică locale, coordonarea aparatului de specialitate a primarului
Numele şi adresa angajatorului: Primăria comuna Dochia (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Perioada 24/04/2007 - 06/04/2008
Funcţia sau postul ocupat: administrator public (commune manager)
Activităţi si responsabilităţi principale: coordonarea realizării serviciilor publice prestate de organismele publice şi de utilitate publică locale, coordonarea aparatului de specialitate a primarului
Numele şi adresa angajatorului: Primăria comuna Români (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Perioada 01/02/2007 - 23/04/2007
Funcţia sau postul ocupat: consilier juridic
Activităţi Și responsabilităţi principale: consultanţă, consiliere şi asistenţă juridică, reprezentare în justiţie
administrare proceduri insolvenţă şi faliment
Numele şi adresa angajatorului: Lichidator Group SPRL, Tg. Neamţ (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: alte activităţi de servicii

Perioada 01/06/2005 - 31/01/2007
Funcţia sau postul ocupat: Director executiv
Activităţi si responsabilităţi principale: managementul instituţiei publice
Numele şi adresa angajatorului: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Alexandru cel Bun, Piatra Neamţ (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Perioada 01/03/2001 - 31/05/2005
Funcţia sau postul ocupat: inspector de specialitate, consilier juridic, şef serviciu
Activităţi si responsabilităţi principale: coordonare activitate consilii locale din judeţ, consultanţă, asistenţă şi consiliere juridică, conducerea compartimentului de specialitate din structura autorităţii publice
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul judeţean Neamţ, Alexandru cel Bun, Piatra Neamţ (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Perioada 01/07/1999 - 28/02/2001
Funcţia sau postul ocupat: consilier juridic
Activităţi si responsabilităţi principale: consultanţă, asistenţă şi consiliere juridică, reprezentarea intereselor instituţiei în justiţie
Numele şi adresa angajatorului: Spitalul orăşenesc "Sf. Dimitrie", Ştefan cel Mare, Tg. Neamţ (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

Perioada 01/09/1997 - 30/06/1999
Funcţia sau postul ocupat: inspector specialitate
Activităţi si responsabilităţi principale: coordonare activitate a consiliilor locale din judeţ
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul judeţean Neamţ, Alexandru cel Bun, Piatra Neamţ (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Perioada 11/03/1991 - 31/08/1997
Funcţia sau postul ocupat: funcţionar
Activităţi si responsabilităţi principale: gestiune financiară şi materială, administrare domeniu public şi privat unitate administrativ-teritorială
Numele şi adresa angajatorului: Primăria, Principală, comuna Răuceşti (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

Educaţie şi formare

Perioada 01/10/2003 - 28/02/2005
Calificarea/diploma obţinută: Diploma de master
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite:  managementul sectorului public
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (postuniversitar), Bucureşti (România)

Perioada 01/10/1990 - 30/06/1995
Calificarea/diploma obţinută: Diploma de licenţă

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: ştiinţe juridice, drept
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea "Petre Andrei" (universitar)
Iaşi (România)

Perioada 15/09/1985 - 15/06/1988
Calificarea/diploma obţinută: Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: matematică, fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Liceul industrial "Ştefan cel Mare"  (liceal)
Tg. Neamţ (România)

Perioada 20/06/2011 - 30/06/2011
Calificarea/diploma obţinută: Certificat
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Stagiu practic în Spania, organizat în cadrul proiectului "Administratorul public - factor de succes pentru un management eficient la nivel local"
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (formare şi perfecţionare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 28/03/2011 - 01/04/2011
Calificarea/diploma obţinută: Certificat
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite:

-Rolul administratorului public şi buna guvernanţă
-Management în administraţia publică
-Managementul resurselor umane
-Planificare strategică
-Management de proiect şi accesare de fonduri europene
-Management financiar şi achiziţii publice
-Dezvoltarea parteneriatului şi operaţionalizarea reţelei administratorilor publici
-Egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor  (formare şi perfecţionare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 28/02/2011 - 04/03/2011
Calificarea/diploma obţinută: Adeverinţă nr. 877468/02.03.2011
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: 
-Legislaţia salarizării
-Reîncadrarea personalului din administraţia publică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, (formare şi perfecţionare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 10/10/2010 - 10/10/2010

Calificarea/diploma obţinută: Certificat de participare
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite:  Prezentarea elementelor cheie din domeniul achiziţiilor publice prin prisma experienţei statelor membre ale U.E.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (formare şi perfecţionare profesională) Bucureşti (România)

Perioada 21/06/2010 - 03/07/2010
Calificarea/diploma obţinută: Certificat
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite:  Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi IDEL (Innovacion y desarrollo local) Spania (formare specializată "Leader"), Bucureşti (România)

Perioada 19/04/2010 - 23/04/2010

Calificarea/diploma obţinută: Certificat de participare
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Sensibilizarea actorilor locali cu privire la abordarea LEADER
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi IDEL (Innovacion y desarrollo local) Spania (informare şi formare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 10/08/2009 - 16/08/2009
Calificarea/diploma obţinută: Certificat seria C nr. 4656/2009
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Management în instituţiile publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală din cadrul Institutului Naţional de Administraţie (program de perfecţionare profesională), Timişoara (România)

Perioada 24/06/2009 - 24/06/2009
Calificarea/diploma obţinută: Certificat seria STC nr. 1061/2009
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Utilizare SEAP - Autorităţi contractante 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul de excelenţă ASSI e-guvernare
(formare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 21/07/2008 - 27/07/2008
Calificarea/diploma obţinută: Certificat seria B nr. 9245/2008
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Strategii de Management şi Marketing în Instituţiile Publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală din cadrul Institutului Naţional de Administraţie (program de perfecţionare profesională), Timişoara (România)

Perioada 28/04/2007 - 09/06/2007
Calificarea/diploma obţinută: Certificat de absolvire seria B nr. 47375/233/2007
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Manager proiect
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: S.C. FED CONSULT S.R.L. (program de specializare), Piatra Neamţ (România)

Perioada 18/02/2005 - 18/02/2005
Calificarea/diploma obţinută: ECDL Certificate - serie RO 004890
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Programa ECDL, Module 2,3,7 şi 1
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: ECDL România (Permis European de Conducere a Computerului - Start), Bucureşti (România)

Perioada 01/09/2003 - 07/09/2003
Calificarea/diploma obţinută: Certificat de absolvire nr. 4256/2003
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Stare civilă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală din cadrul Institutului Naţional de Administraţie
(perfecţionare profesională), Iaşi (România)

Perioada 21/01/2002 - 25/01/2002
Calificarea/diploma obţinută: Certificat seria A nr. 91/2002
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Protecţie socială
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul Naţional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală (formare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 08/10/2001 - 12/10/2001
Calificarea/diploma obţinută: Certificat seria A nr. 2810/2001
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Servicii publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul Naţional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, (formare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 14/09/1998 - 18/09/1998
Calificarea/diploma obţinută: Certificat de absolvire nr. 337/1998
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Coordonarea consiliilor locale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centrul de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din Administraţia Centrală şi Locală din cadrul S.N.S.P.A. (perfecţionare profesională), Bucureşti (România)

Perioada 05/05/1997 - 23/05/1997
Calificarea/diploma obţinută: Certificat de absolvire nr. 1800/1997
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite: Operator calculatoare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Centru Teritorial de Perfecţionare Profesională al Reprezentanţilor Aleşi şi al Personalului din Administraţia Publică Locală din cadrul S.N.S.P.A
(formare profesională), Iaşi (România)

 

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă: română

 

Competenţe şi abilităţi sociale: abilităţi dezvoltate de relaţionare şi comunicare cu echipa şi în raporturile interumane, ca urmare a experienţei profesionale dobândite, a numeroaselor training-uri de specialitate la care am participat, precum şi a practicării sporturilor de echipă în timpul liber

Competenţe şi aptitudini organizatorice: autocontrol, autoorganizare, abilităţi conversaţionale, capacitate de coordonare, îndrumare, consiliere şi control (acumulate din experienţa profesională şi din training-urile de specialitate urmate), capabilitate de a coordona şi administra oameni şi proiecte (echipe de proiect pentru elaborare şi implementare de proiecte cu finanţare guvernamentală şi europeană), leadership (responsabil, de-a lungul carierei profesionale, al mai multor echipe formate din 5 până la 25 de oameni)

Competenţe şi aptitudini tehnice: Am coordonat echipa de elaborare a proiectului "Înfiinţare parc şi spaţii verzi în comuna Români, judeţul Neamţ", proiect care a obţinut finanţare guvernamentală în valoare de 1.000.000 lei
Am coordonat activităţile de implementare a proiectului "Înfiinţare parc şi spaţii verzi în comuna Români, judeţul Neamţ"
Am coordonat echipa de proiect pentru "Înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei din comuna Români, judeţul Neamţ", proiect a cărui implementare am şi realizat-o, în prezent S.P.C.L.E.P. Români fiind singurul serviciu public de acestă specialitate care funcţionează la nivel de comună în judeţul Neamţ

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: deţin "Permis European de Utilizare a Calculatorului" - ECDL

Alte competenţe şi aptitudini: stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, creativitate, implicare, îmi place să învăţ pentru a fi în permanenţă la curent cu noutăţile

Permis de conducere: C, B, CE, BE

Informaţii suplimentare: membru al Colegiului consilierilor juridici Neamţ, membru fondator al Asociaţiei Administratorilor Publici din România

Înapoi