Primar

Primar

 

CURRICULUM VITAE

 

MANOLE CIOBANU

 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE:

Nume: Ciobanu Manole
Adresa: Sat Siliştea, comuna Români, judeţul Neamţ
Telefon: 0765278737
Naţionalitate: română
Data naşterii: 08 aprilie 1958, comuna Români, judeţul Neamţ

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

 

2004 - prezent

Denumirea și adresa angajatorului: Primăria Comunei Români

Funcția sau postul ocupat: Primar

Tipul activtății sau sectorul de activitate: administrativ/administraţie publică

Principalele activități și responsabilități: 

- managementul activităţii instituţiei publice
- activităţi de îndrumare, coordonare şi control
- reprezentarea intereselor legitime ale instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, în relaţiile cu partenerii contractuali, cu colaboratorii ori cu alte instituţii şi autorităţi publice

 

03.01.2000 - 23.04.2004

Denumirea și adresa angajatorului: S.C. RALUDIANA COM S.R.L.

Tipul activtății sau sectorul de activitate: privat

Funcția sau postul ocupat: administrator

Principalele activități și responsabilități:

- managementul activităţii din cadrul societăţii
- activităţi de control şi coordonare
- reprezentarea intereselor societăţii private în relaţiile cu terţii

 

01.04.1996 - 31.12.1999

Denumirea și adresa angajatorului: A.F. CIOBANU MANOLE
Tipul activtății sau sectorul de activitate: privat
Funcția sau postul ocupat: asigurat
Principalele activități și responsabilități:

- comerţ cu amănuntul
- operaţiuni de aprovizionare, vindere - cumpărare

 

01.02.1994 - 31.05.1995

Denumirea și adresa angajatorului: Societatea Comercială „Luminiţa Barcan" Piatra Neamţ
Tipul activtății sau sectorul de activitate: privat
Funcția sau postul ocupat: vânzător
Principalele activități și responsabilități:

- operaţiuni de aprovizionare -desfacere mărfuri generale

 

24.03.1976 - 01.04.1992

Denumirea și adresa angajatorului: Întreprinderea de Postav Buhuşi
Tipul activtății sau sectorul de activitate: stat
Funcția sau postul ocupat: strungar
Principalele activități și responsabilități:

- reparaţii şi confecţionare de piese de schimb, întreţinere maşini şi utilaje

 

09.07.1975 - 01.12.1975

Denumirea și adresa angajatorului: Întreprinderea de Pompe Bucureşti
Tipul activtății sau sectorul de activitate: stat
Funcția sau postul ocupat: strungar
Principalele activități și responsabilități:

- reparaţii şi confecţionare de piese de schimb, întreţinere maşini şi utilaje

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE


2008

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIŞOARA

NIVELUL DE CLASIFICARE A FORMEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FORMARE: studii de perfecţionare profesională

CALIFICAREA/ DIPLOMA OBŢINUTĂ: CERTIFICAT, Seria B, nr. 9246

DOMENII PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE DOBǍNDITE: Strategii de management şi marketing în instituţiile publice

 

2007

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SC FED CONSULT SRL

NIVELUL DE CLASIFICARE A FORMEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FORMARE: studii de perfecţionare profesională

CALIFICAREA/ DIPLOMA OBŢINUTĂ: CERTIFICAT Seria B nr. 0047371

DOMENII PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE DOBǍNDITE: Manager proiect

 

1988

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ÎNTREPRINDEREA DE POSTAV BUHUŞI
NIVELUL DE CLASIFICARE A FORMEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FORMARE: studii de calificare
CALIFICAREA/ DIPLOMA OBŢINUTĂ: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE CALIFICARE Seria E
nr. 16579
DOMENII PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE DOBǍNDITE:  Calificat în meseria de sudor

 

1973 - 1975

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ÎNTREPRINDEREA DE POMPE BUCUREŞTI
NIVELUL DE CLASIFICARE A FORMEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / FORMARE: studii de calificare
CALIFICAREA/ DIPLOMA OBŢINUTĂ: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE CALIFICARE DE GRADUL I
Seria E nr. 83238
DOMENII PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE DOBǍNDITE: Calificat în meseria de strungar

 

1965 -1973

NUMELE ŞI TIPUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SCOALA GENERALĂ SILIŞTEA

DOMENII PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE DOBǍNDITE: primar şi gimnazial

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice:

- autoorganizare, autocontrol, bune abilităţi organiztorice, capacitate de coordonare, îndrumare şi control, excelente calităţi de relaţionare şi comunicare cu echipa în raporturile interumane;

 

Limba maternă: română

 

Limbi străine:

Limba Scris Citit Vorbit
Franceză bine bine satisfăcător
Engleză bine bine bine

 

Aptitudini şi competenţe

 

Permis de conducere: categoria „B" - din 1983

 

Alte aptitudini şi competenţe
- stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, creativitate;

 

Calitate de membru al asociaţiilor sau/şi organizaţiilor profesionale

- vicepreşedinte al PSD - organizaţia Români din anul 2004

Fișiere atașate

Înapoi