Istoricul localităţii

Consideratii istorico-geografice asupra comunei

 

Comuna Români este așezată pe valea pârâului Români, este compusă din trei sate Români, Siliștea și Gosmani. Satele comunei sunt așezate pe vetrele unor așezări vechi, din timpul comunei primitive, ceea ce atestă o continuitate până în epoca contemporană. Mărturie sunt vasele găsite în urma unor săpături făcute pe dealul Cetățuia din fața satului Siliștea care au scos la iveală ceramica de vârsta bronzului timpuriu contemporan culturii Costisa. Se observă și astăzi tipul de așezare frotificată cu sanț de apărare pe hatul dealului. Purtatorii culturii Costisa au avut o existenta scurta fiind distrusi de triburi de nomanzi venite dinspre est.


Vase ale unor civilizații demult apuse se observă pe fruntea dealului Făget din fața satului Români, care par a fi mai vechi, deoarece resturile de ceramică sunt cu incizii și punctele fiind probabil purtătorii culturii ceramice liniare. În 1941 când s-au făcut săpăturile pentru actuala fundație a Consiliului local din satul Români, au fost găsite elemente ale culturii geto-dacică care au fost depuse la Muzeul Piatra Neamț. Primele documente scrise pe care le posedăm despre existența așezării comunei Români, sunt din secolul  al-XV-lea din care cunoaștem că o parte a locuitorilor comunei sunt răzeși din timpul primului descălecat.

 

Despre răzeșii din Gosmani avem mărturii scrise din 1424 din timpul lui Alexandru Cel Bun, pomenindu-se de biserica lui Gociman din Gocimănești pe Orbic (M. Costachescu, documente Moldave pag. 264.) tot sat vechi este și Siliștea, partea lui Nordică care se numea până în anul 1968 Barjoveni, care este menționat în 1432 sub denumirea de Barjoveni sau Cretestiv aflat sub Corodiste, ceea ce arata ca se stia de vechea așezare întâlnită de pe dealul Cetățuia.

 

La fel și satul Siliștea este menționat din anul 1429 iunie 30, când era în stăpanirea boerilor Lazăr, Stanciu și Costea, fii lui Ivan Uricul. Uricul arată că aici era curtea lor, deci și satul Siliștea este atât de vechi, dinaintea secolului al XV-lea.

 

Satul Birjoveni desub Gordiste pomenit cu astfel de denumire  în anul 1569 iulie 15 în timpul când stăpân era Seachil medelnicer și apoi 1585 în timpul lui Sechil parcalab. Acesta este dovedită în timpul domniei lui Ioan Despod Vodă 1569, când acesta era pârcălab de Neamț.

Înapoi