Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2013 Hotarare privind incadrarea unor drumuri de interes local. 2013-06-03
21 / 2013 Hotarare privind aprobarea proiectutui "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitati si serviciilor de administratie publica La nivelul regiunii sud din judetului Neamt" si a cheltuielilor legate de acesta. 2013-06-03
20 / 2013 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinte in perioada 01-30 iunie 2013 2013-06-03
19 / 2013 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Romani pe anul 2013 2013-05-29
18 / 2013 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Romani pe anul 2013 2013-05-22
17 / 2013 Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 12 din 05 Aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Români pentru anul 2013 2013-05-22
16 / 2013 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinte in perioada 01-30 mai 2013 2013-05-22
15 / 2013 Hotarare privind aproarea <<Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Ia nivelul comunei Romani>> pentru anul 2013 2013-04-16
14 / 2013 Hotarare privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului local al comunei Romani rezultat din incheerea exercitiului bugetar pe anul 2012 2013-04-05
12 / 2013 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Romani pe anul 2013 2013-04-05
11 / 2013 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinte in perioada 01-30 aprilie 2013. 2013-04-05
10 / 2013 Hotarare privind acordarea de facilitati fiscale unor persoane fizice. 2013-03-29
9 / 2013 Hotarare privind acordarea de facilitati fiscale unei persoane fizice. 2013-03-29
8 / 2013 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 3 din 15 ianuarie 2013 2013-03-29
7 / 2013 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinte in perioada 01-31 martie 2013 2013-03-29

Înapoi